(นางสุวรรณา  ขันติวิศิษฎ์)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Mobile : 08-1878-0043

315318
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
193
232
2033
310869
8339
8163
315318

Your IP: 192.168.2.69
2021-10-23 11:41
No result...

ZERO TOLERANCE

ฮิต: 1557

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ร่วมต่อต้านการคอรัปชั่น ภายใต้แนวคิด “ZERO TOLERANCE" คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
เพื่อตระหนักถึงหน้าที่ของตนและประเทศชาติ ไม่ทนต่อ การทุจริต มีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่น ในคุณธรรม จริยธรรม
และความพอเพียง  
พร้อมทำหน้าที่ ตรวจสอบและเฝ้าระวัง การทุจริต
ตามแนวทางการปฏิบัติราชการของ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

สสค.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

ฮิต: 712

นายพัฒนชาต  ชุมทอง สค.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จ.อำนาจเจริญ โดยมีนายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ  ผวจ.อำนาจเจริญ เป็นประธาน โดยเน้นย้ำขับขี่ปลอดภัย การตายเป็นศูนย์