(นางสุวรรณา  ขันติวิศิษฎ์)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Mobile : 08-1878-0043

251099
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4
259
1019
247480
6691
7780
251099

Your IP: 192.168.2.69
2021-04-22 00:10
No result...

ZERO TOLERANCE

ฮิต: 1049

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ร่วมต่อต้านการคอรัปชั่น ภายใต้แนวคิด “ZERO TOLERANCE" คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
เพื่อตระหนักถึงหน้าที่ของตนและประเทศชาติ ไม่ทนต่อ การทุจริต มีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่น ในคุณธรรม จริยธรรม
และความพอเพียง  
พร้อมทำหน้าที่ ตรวจสอบและเฝ้าระวัง การทุจริต
ตามแนวทางการปฏิบัติราชการของ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

สสค.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

ฮิต: 458

นายพัฒนชาต  ชุมทอง สค.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จ.อำนาจเจริญ โดยมีนายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ  ผวจ.อำนาจเจริญ เป็นประธาน โดยเน้นย้ำขับขี่ปลอดภัย การตายเป็นศูนย์

สสค.อำนาจเจริญ ออกให้บริการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้กับแรงงาน นอกระบบ(ภาคเกษตร)

ฮิต: 463

 วันนี้ (25 ก.พ. 62)  สสค.อำนาจเจริญออกให้บริการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้กับแรงงาน นอกระบบ(ภาคเกษตร)โดยบูรณาการร่วมกับการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  จังหวัดอำนาจเจริญ ณ โรงเรียน บ้านนาอุดม หมู่ 7 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ  ซึ่งมีนายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ  ผวจ.อำนาจเจริญ  เป็นประธาน มีประชาชน เข้ารับบริการ 109 คน