(นายพัฒนชาต   ชุมทอง)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
08-1878-0043

149181
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
35
78
35
148341
1690
4800
149181

Your IP: 192.168.2.69
2019-11-17 09:42

สสค.อำนาจเจริญ ดำเนินการตรวจคุ้มครองแรงงาน ตามนโยบายเน้นหนักกระทรวงแรงงาน (นโยบายเร่งด่วน Agenda Based)

วันนี้ ( 18 กรกฎาคม 2562) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นายเชาวฤทธิ์ ชุมภูกุล
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายพงษ์สวัสดิ์ คำมูลตรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ดำเนินการตรวจคุ้มครองแรงงาน ตามนโยบายเน้นหนักกระทรวงแรงงาน (นโยบายเร่งด่วน Agenda Based), ตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และตรวจประเมินตนเองตามข้อกำหนด มรท.8001-2553 ระดับพื้นฐาน ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งผลการตรวจมีดังนี้
1. บริษัท มิตรผลอำนาจเจริญ จำกัด ประกอบกิจการผลิตน้ำตาลทรายขาว มีลูกจ้าง 277 คน
2. บริษัท รักษาความปลอดภัย ชัยภูมิโปรการ์ด จำกัด ประกอบกิจการบริการรักษาความปลอดภัย มีลูกจ้างทั้งหมด 37 คน
การตรวจคุ้มครองแรงงาน ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก, แรงงานบังคับ พนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งให้ บจก.รักษาความปลอดภัยฯ ปฎิบัติให้ถูกต้องตามประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 1 คำสั่ง, ส่งเสริมและแนะนำหลักการแนวปฎิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ให้ สปก.ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน เพื่อปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน จำนวน 1 แห่ง, ตรวจประเมินตนเองตามข้อกำหนด มรท.8001-2553 จำนวน 1 แห่ง และตรวจ มยส. คณะผู้ตรวจประเมินให้ดำเนินการให้ สปก. แก้ไขส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการพิจารณาอนุมัติการรับรอง ต่อไป