(นายมุคตาร์  ปะนาฆอ )
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Mobile : 08-1878-0043

197679
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
77
182
1433
194733
1691
5642
197679

Your IP: 192.168.2.69
2020-08-06 08:15

สสค.อำนาจเจริญ ดำเนินการตรวจคุ้มครองแรงงาน ตามนโยบายเน้นหนักกระทรวงแรงงาน (นโยบายเร่งด่วน Agenda Based)

วันนี้ ( 18 กรกฎาคม 2562) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นายเชาวฤทธิ์ ชุมภูกุล
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายพงษ์สวัสดิ์ คำมูลตรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ดำเนินการตรวจคุ้มครองแรงงาน ตามนโยบายเน้นหนักกระทรวงแรงงาน (นโยบายเร่งด่วน Agenda Based), ตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และตรวจประเมินตนเองตามข้อกำหนด มรท.8001-2553 ระดับพื้นฐาน ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งผลการตรวจมีดังนี้
1. บริษัท มิตรผลอำนาจเจริญ จำกัด ประกอบกิจการผลิตน้ำตาลทรายขาว มีลูกจ้าง 277 คน
2. บริษัท รักษาความปลอดภัย ชัยภูมิโปรการ์ด จำกัด ประกอบกิจการบริการรักษาความปลอดภัย มีลูกจ้างทั้งหมด 37 คน
การตรวจคุ้มครองแรงงาน ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก, แรงงานบังคับ พนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งให้ บจก.รักษาความปลอดภัยฯ ปฎิบัติให้ถูกต้องตามประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 1 คำสั่ง, ส่งเสริมและแนะนำหลักการแนวปฎิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ให้ สปก.ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน เพื่อปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน จำนวน 1 แห่ง, ตรวจประเมินตนเองตามข้อกำหนด มรท.8001-2553 จำนวน 1 แห่ง และตรวจ มยส. คณะผู้ตรวจประเมินให้ดำเนินการให้ สปก. แก้ไขส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการพิจารณาอนุมัติการรับรอง ต่อไป