(นางสุวรรณา  ขันติวิศิษฎ์)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Mobile : 08-1878-0043

315326
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
201
232
2041
310869
8347
8163
315326

Your IP: 192.168.2.69
2021-10-23 11:59

การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 3อ 2ส 1ฟ 1น เพื่อต้านโควิด 19 (covid-19)

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 นายมุคตาร์ ปะนาฆอ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ

มอบหมายให้นางสาวนิศากร จินารัตน์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมที่พึงประสงค์

3อ 2ส 1ฟ 1น เพื่อต้านโควิด 19 (covid-19)

และการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุข สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด

แรงงานจังหวัด สถานประกอบกิจการ รวม 5 จังหวัด จำนวน 140 คน

ณ ห้องประชุมโรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมี นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน