(นางสุวรรณา  ขันติวิศิษฎ์)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Mobile : 08-1878-0043

315337
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
212
232
2052
310869
8358
8163
315337

Your IP: 192.168.2.69
2021-10-23 12:21

ตรวจประเมินให้คะแนน ระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายมุคตาร์ ปะนาฆอ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ

มอบหมายให้นายเชาวฤทธิ์ ชุมภูกุล และนางสาวอัมพวา บุญหาญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จำนวน 2 แห่ง
- เวลา 09.00 น. ดำเนินการตรวจประเมินให้คะแนน ระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)

ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
- เวลา 11.00 น. ตรวจประเมินโครงการโรงงานสีขาว ณ บริษัท วารีเทพอำนาจเจริญ จำกัด ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย