(นางสุวรรณา  ขันติวิศิษฎ์)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Mobile : 08-1878-0043

251080
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
244
232
1000
247480
6672
7780
251080

Your IP: 192.168.2.69
2021-04-21 23:27

จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จังหวัดอำนาจเจริญ

   วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น.
   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จังหวัดอำนาจเจริญ
 
   โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย
   นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน
   คณะกรรมการ นายประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
   ผู้แทนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ
   ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 เป็นกรรมการ
   นางสุวรรณา ขันติวิศิษฎ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
เป็นกรรมการและเลขานุการ
   นายเชาวฤทธิ์ ชุมภูกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   และนายปรัศนัย สวามิชัย นิติกรชำนาญการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   มีสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมการรับรองฯ ทั้งหมด 4 แห่ง
   (ขอการรับรองใหม่ จำนวน 3 แห่ง ขอต่ออายุการรับรอง จำนวน 1 แห่ง)