(นางสุวรรณา  ขันติวิศิษฎ์)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Mobile : 08-1878-0043

251114
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
19
259
1034
247480
6706
7780
251114

Your IP: 192.168.2.69
2021-04-22 00:40

วิทยากรบรรยายให้ความรู้ตามโครงการเสริมสร้างความรู้และทัศนคติที่ดีในการบริหารจัดการด้านความความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

   วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
   นางสุวรรณา ขันติวิศิษฎ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
มอบหมายให้นายปรัศนัย สวามิชัย นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ตามโครงการเสริมสร้างความรู้และทัศนคติที่ดีในการบริหารจัดการด้านความความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 ให้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ จำนวน 30 คน
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน จำนวน 26 คน
และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จำนวน 4 คน
ณ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด(อำนาจเจริญ) ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ