(นางสุวรรณา  ขันติวิศิษฎ์)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Mobile : 08-1878-0043

315308
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
183
232
2023
310869
8329
8163
315308

Your IP: 192.168.2.69
2021-10-23 11:00

ร่วมการตรวจ ประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 ประเภทคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

   วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564
   นางสุวรรณา ขันติวิศิษฎ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
มอบหมายให้ นางชรัญดา แสงไกร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมการตรวจ
ประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 ประเภทคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
   นำโดยนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค นายอำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้แทน
ภาคประชาชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจประเมิน