(นางสุวรรณา  ขันติวิศิษฎ์)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Mobile : 08-1878-0043

315311
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
186
232
2026
310869
8332
8163
315311

Your IP: 192.168.2.69
2021-10-23 11:11

บรรยายให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตร

     วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
     นางสุวรรณา ขันติวิศิษฎ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
บรรยายให้ความรู้ ภารกิจของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553
และกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ.2557 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ในกลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตร กิจกรรมที่ 2 สร้างการรับรู้/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อน
นโยบายแห่งรัฐ รุ่นที่ 8
     จัดโดยสำนักงานแรงงานจังหวัด ณ เทศบาลตำบลชานุมาน ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ