(นางสุวรรณา  ขันติวิศิษฎ์)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Mobile : 08-1878-0043

315352
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
227
232
2067
310869
8373
8163
315352

Your IP: 192.168.2.69
2021-10-23 12:47

มอบประกาศนียบัตรแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564

   วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 14:30 น.
   นางสุวรรณา ขันติวิศิษฎ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
มอบประกาศนียบัตรแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 และผ่านเกณฑ์
ได้รับเกียรติบัตร ระดับต่าง ๆ จำนวน 52 แห่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงจังหวัด
อำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ ดังนี้
   1. เกียรติระดับดีเด่น ปีที่ 5 จำนวน 1 แห่ง
   2. เกียรติระดับดีเด่น ปีที่ 4 จำนวน 2 แห่ง
   3. เกียรติระดับดีเด่น ปีที่ 3 จำนวน 9 แห่ง
   4. เกียรติระดับดีเด่น ปีที่ 2 จำนวน 11 แห่ง
   5. เกียรติระดับดีเด่น ปีที่ 1 จำนวน 16 แห่ง
   6. เกียรติระดับชมเชย จำนวน 13 แห่ง