(นางสุวรรณา  ขันติวิศิษฎ์)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Mobile : 08-1878-0043

315343
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
218
232
2058
310869
8364
8163
315343

Your IP: 192.168.2.69
2021-10-23 12:32

สสค.อำนาจเจริญ รับรางวัลผลการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้ สปก. ได้รับรางวัล

     สำนักงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ

     นำโดย นางสุวรรณา ขันติวิศิษฎ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ

พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้รับรางวัลผลการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการได้รับรางวัล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 6 รางวัล ได้แก่

     1. รางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” จาก คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

     2. รางวัลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ “ระดับดี”

         จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาาน

     3. รางวัลหน่วยงานที่มีผลการ “ประหยัดพลังงานระดับดีเยี่ยม”

        จาก สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ

     4. รางวัลกวีศิลป์ยอดเยี่ยม “เพลงเทพบดี”

         จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

     5. โล่รางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบ โครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

        จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

     6. ประกาศเกียรติคุณ “โครงการคืนคนดีสู่สังคม”

        โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สนง. ปปส.) ซึ่งเสนอชื่อ

         สถานประกอบกิจการที่มีส่วนร่วมค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดและรับกลับเข้าทำงาน

        ให้สำนักงาน ปปส. พิจารณา ผลปรากฏว่าผ่านเกณฑ์ได้รับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 แห่ง

        จากจำนวน 30 แห่งทั่วประเทศ