(นางสาวกิติมา  ติรเศรษฐเสมา)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Mobile : 08-1878-0043

480404
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
31
1163
1194
466600
3509
32688
480404

Your IP: 192.168.2.69
2022-07-04 00:39

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งและการแจ้งชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งและการแจ้งชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง

ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

ในคณะกรรมการไตรภาคี ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541